Přehled realizovaných akcí během roku 2002 - 2003
© copyright 2006 david komma gallery webmirror
Za rok 2002

11. a 13. září proběhla vzpomínková akce "Napiš jedno jméno". Táborská veřejnost psala jména obětí holocaustu na kamínky. Kameny se jmény se poté staly součástí plastiky, vytvořené ak. Sochařem Karlem
Peřinou.
Plastika je nyní umístěna na starém židovském hřbitově a její odhalení proběhlo 20. září 2002. Na základě zájmu veřejnosti bylo založeno Občanské sdružení Hadasa.

Za rok 2003

7. září na Evropský den židovské kultury (dále jen EDŽK) se uskutečnil koncert "Písně v jidiš" sestry Peřinovy a recitace Barbory Řezáčové veršů z Terezína v kostele sv. Filipa a Jakuba v Parku pod Kornovém v
Táboře.
10. a 13. září na Táborské dny se OS HADASA prezentovalo spolu s ostatními církvemi informacemi o historii židovské komunity v kostele Narození Pany Marie na námestí Mikuláše z Husi.