Občanské sdružení HADASA
Občanské sdružení HADASA bylo založeno v dubnu 2003 skupinou lidí, kterým není lhostejný osud židovských památek v Táboře a mají osobní vztah ke kultuře a tradicím židovského národa. Několik slov k vysvětlení názvu našeho občanského sdružení Název Hadasa je odvozen od druhého jména královny Ester, která zachránila Židy před pronásledováním. V knize Ester, páté z Pěti svátečních svitků hebrejského kánonu se o Ester dovídáme, že přišla do Persie se svým strýcem Mordokajem spolu s dalšími vysídlenými Židy z Jeruzaléma. Pro svou krásu a půvab si brzy získala náklonnost perského krále Ahašveroše (485 - 465 př. Kr.) a stala se jeho manželkou. Po rozepři mezi jejím strýcem Mordokajem a královým velmožem Hamanem se Ester přimlouvá u krále za záchranu svého lidu před vyhlazením. Nejen že král na základě Esteřiny přímluvy nevydá Židy nebezpečí vyhlazení, ale vyhlásí pro ně dekret, který je ochranou proti pogromům. Na tyto památné dny byl ustanoven svátek Púrím, který se slaví v měsíci adaru (únor - březen) a je připomínkou záchrany Židů v Persii před záhubou.
Činnost a cíle občanského sdružení Hadasa:
© copyright 2006 david komma gallery webmirror