Panorama Tábora se synagógou zbořenou v době nesvobody roku 1977 © Hadasa - Marika Janovská 2007 občanské sdružení HADASA Tábor
přehled akcí v roce 2010

informace  |  přehled akcí: 2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |   kontakt  |

CELODENNÍ VÝLET ZA (NEJEN) ŽIDOVSKÝMI PAMÁTKAMI DO KAMENICE NAD LIPOU

Neděle 29. 5. 2011
odjezd vlakem z Tábora v 8.08 směr Obrataň
(Obrataň odj. 9.05, příjezd do Kamenice n. L. v 9.49)
Program: návštěva zámku
prohlídka expozice
památná lípa v zám. parku
lesní hřbitov Bradlo
židovský hřbitov
Odjezd z Kamenice n. L. 15.20, příjezd do Tábora v 16.42
Možnost občerstvení v Kamenici n. L. Trasa cca 3 km, vezměte si vhodnou obuv a oblečení.
Bližší informace podá paní F. Kovandová, vedoucí zájezdu, tel. 776 534 567

6. 3. 2011 od 15:00
Pietní akt k uctění památky táborských občanů židovského vyznání
umučených za 2. světové války
 • vystoupení pěveckého sboru Hlahol Tábor (sbormistr Zdeněk Beneš)
 • čtení jmen obětí transportů (zástupci měst a obcí, skauti, studenti, o. s. Hadasa)
 • modlitba Kaddiš
 • zapálení svící u památníku na starém židovském hřbitově
 • zpěv československé hymny


Středa 26. 1. 2011 od 19.00
Tábor, kostel sv. Filipa a Jakuba

PŘIPOMENUTÍ PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU A PŘEDCHÁZENÍ ZLOČINŮM PROTI LIDSKOSTI.
PREZENTACE NOVÉ PUBLIKACE ŽIDÉ V TÁBOŘE.

V hudebním pásmu s průvodním slovem zazní písně v jazyce jidiš a výběr skladeb spojených s židovským zázemím; v literárních partiích pak básně Pavla Nozara a úryvky z literární tvorby terezínských vězňů.
Účinkují: Ludmila Peřinová (recitace) a Eva Peřinová (klavír). PROGRAM:
 • Úvodní proslov: Ing. Lenka Horejsková, místostarostka města Tábora
 • Představení projektu publikace: Mgr. Jakub Smrčka, ThD., Husitské muzeum v Táboře
 • Hudebně literární pásmo - 1. část
 • Proslov předsedkyně o. s. Hadasa a hlavní autorky knihy: paní Hana Jančíková
 • Hudebně literární pásmo - 2. část
 • Přivítání knihy Židé v Táboře: Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
 • autogramiáda
Pořádá město Tábor - odbor kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s o. s. Hadasa

27. leden - významný den ČR - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

V České republice od roku 2005, jako významný den již od roku 2000. Mezinárodní den památky obětí holocaustu byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu 2005. Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí během holocaustu za druhé světové války. Datum 27. ledna je výročím osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka (Auschwitz-Birkenau) Rudou armádou roku 1945.

Foto:

foto M. Šechtlová - Hubičková
Ohlasy a odkazy:


© Hadasa 2010