Přehled akcí o. s. Hadasa Tábor v roce 2009


hlavní stránka |  informace o sdružení  |  kontakt  |

31. 5. 2009
Výlet za židovskými památkami na jihozápad
Horská synagóga Hartmanice, Muzeum Šimona Adlera Dobrá Voda, Sušice, Rábí19. 4. 2009
Výlet za židovskými památkami do Prahy
Prohlídka pražských synogóg, obřadní síně, starého a nového židovského hřbitova
pro omezený počet účastníků (zajišťuje paní Kovandová, informace u paní Jančíkové, viz kontakty)
8. 3. 2009 od 15:00
Pietní akt k uctění památky táborských občanů židovského vyznání umučených za 2. světové války
 • vystoupení pěveckého sboru Hlahol Tábor
 • recitace básní z Terezína - Divadélko Múzika Sezimovo Ústí
 • čtení jmen obětí transportů:
  starosta města Pelhřimova Leopold Bambula
  místostarostka města Tábora Mgr. Zuzana Pečmanová
  skauti, studenti, členové o. s. Hadasa
 • modlitba Kaddiš: ThMgr. Alois Sassmann, farář Starokatolické církve
 • zpěv československé státní hymny a zapálení svící u památníku na starém židovském hřbitově

Ohlasy v tisku: Deník Táborsko 9. 3. 09, Palcát 9. 3. 09» srdečně zveme všechny zájemce o židovskou kulturu a historii k účasti na našich akcích «
případně k členství v občanském sdružení Hadasa


© Hadasa 2007