občanské sdružení HADASA Tábor

přehled akcí v roce 2008


informace  |  přehled 2006  |  přehled 2007  |    kontakt  |
čtvrtek 6. listopadu od 19:00
André Ochodlo & Jazzish Quintet (Polsko)
s programem
Mayne Teg (Mé dny)
Koncert jidiš písní v jazzovém aranžmá Marka Czerniewicze.
Průvodní slovo Ludmila Peřinová.
Divadlo Oskara Nedbala v Táboře, malý sál
[více o programu...]

André Ochodlo byl do Tábora pozván Ludmilou Peřinovou jménem občasnkého sdružení Hadasa u příležitosti pietní připomínky listopadových transportů židovského obyvatelstva z Táborska do ghetta Terezín v roce 1942 (12. a 16. 11.).

O táborském koncertu A. Ochodla před 12 lety napsal B. Smrčka: Jeho vystoupení byl dar, který dostal každý, kdo si jej uměl vzít.L. Peřinová, vlevo André Ochodlo, vpravo zvukař Mirek
Srdečně vás zveme na přednášku:
PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
Židovští skladatelé v Čechách v meziválečném období a hudba Terezínského ghetta
Přednáška bude zaměřena na několik nejvýznamnějších skladatelů židovského původu působících v Praze mezi dvěma válkami: Erwin Schullhof; Viktor Ullmann; Hans Krasa - a dále na hudební život Terezínského ghetta za války. Zmíní se též o současné české skladatelce Sylvii Bodorové, která se židovské tematice ve své tvorbě permanentně věnuje. Přednáška bude bohatě doplněna poslechovými ukázkami.
Městská knihovna Tábor, dne 24. listopadu 2008 od 16:00
Hudebně - literární pásmo k příležitosti Evropského dne židovské kultury 2008 účinkují:
Klezmer kapela Tábor a Divadélko Múzika Sezimovo Ústí
Ochutnávka pokrmů židovské kuchyně (členky o. s. Hadasa)
neděle 7. září 2008 od 17:00
sál Masarykova domova ČCE, Smetanova ul., Tábor (za OD Dvořák)
Pietní akt k uctění památky táborských občanů židovského vyznání umučených za 2. světové války
slavnost se koná v neděli dne 9. března 2008 od 15 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba v Táboře
kulturní program * zahájení - zástupci o. s. Hadasa * čtení 100 jmen (zástupci měst a obcí, skauti, studenti, …) * modlitba za mrtvé * modlitba a vzpomínka u památníku se jmény obětí na starém židovském hřbitově

MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ
Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech

Výstava dokumentující koncentrační tábory a věznice od nástupu nacismu v Německu připomíná hrůzy nacistické totality a varuje před nebezpečím nacistických idejí spojených s rasismem a genocidou.

Cílovou skupinou jsou především mladí lidé, žáci a studenti, kteří by tu měli mít možnost získat informace a zároveň hledat smysl respektování demokracie a lidských práv.10. 1. - 28. 2. 2008

Gotický sál Staré táborské radnice
Žižkovo nám. čp.1

otevřeno pondělí - pátek
830-1630

Vernisáž výstavy
9. 1. 2008 od 16.00

Pro školní skupiny je k dispozici pracovní a informační list, členky o. s. Hadasa nabízejí školám výklad k výstavě. .

Výstavu v Táboře pořádá o. s. Hadasa,
město Tábor a Husitské muzeum v Táboře.
Projekt vznikl péčí Historické skupiny Osvětim a Památníku Terezín.

» srdečně zveme všechny zájemce o židovskou kulturu a historii k účasti na našich akcích «
případně k členství v občanském sdružení Hadasa


© Hadasa 2007